Huisvesting voor statushouders

basisTHUIS is een initiatief met een maatschappelijk uitgangspunt. Het initiatief biedt statushouders onderdak en geborgenheid. Voor vluchtelingen is betaalbare huisvesting voor statushouders een belangrijke factor in het proces van integratie.

De recente toename van statushouders en de opgeleefde woningmarkt zorgen ervoor dat huisvesting voor statushouders snel onbetaalbaar wordt. Met het initiatief basisTHUIS draagt TBI een steentje bij aan de realisatie van toekomstbestendige huisvesting voor statushouders.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn inwoners van Nederland die elders geboren zijn en vanwege gegronde vrees zijn gevlucht. Na de asielprocedure moeten sommige vluchtelingen terug naar hun thuisland. Statushouders krijgen echter een verblijfsvergunning voor minimaal 5 jaar.

basisTHUIS biedt lokale overheden de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke kosten het woningaanbod in stad of dorp snel uit te breiden. Bovendien zijn de woningen snel te realiseren en zijn de woonvoorzieningen voor statushouders snel om te bouwen naar een reguliere eengezinswoning. Lees meer over het huisvesting voor statushouders, of neem direct vrijblijvend contact op.

CONTACT OPNEMEN

Verschillende woonvoorzieningen

De mensen die een verblijfsvergunning hebben gehad zijn soms alleen, soms als gezin en soms zijn ze nog in afwachting van hun gezin. Deze variatie vraagt om verschillende soorten huisvesting. basisTHUIS biedt 4 verschillende varianten aan als huisvesting voor statushouders:

 1. ‘Familie’ Thuis
 2. ‘Samen’ Thuis
 3. ‘Lat’ Thuis
 4. ‘Groeps’ Thuis

Ieder woningtype heeft specifieke kenmerken waardoor ze geschikt zijn voor verschillende samenstellingen van gezinnen van statushouders. Benieuwd naar de specificaties? Bekijk hier alle woningtypen.

Voordelen van basisTHUIS als huisvesting voor statushouders

De opgeleefde woningmarkt in combinatie met het toenemende aantal statushouders brengt veel lokale overheden een uitdaging. Het aantal betaalbare woningen is in veel dorpen en steden opgedroogd. Tegelijkertijd vraagt de Rijksoverheid de gemeentes om statushouders op te nemen in de bebouwde kom. basisTHUIS biedt daarom woonvoorzieningen voor statushouders met de volgende voordelen:

 • Flexibele wooneenheden
  De wooneenheden zijn na het gebruik door statushouders eenvoudig aan te passen naar een eengezinswoning. Daarmee zijn de woningen toekomstbestendig. Bovendien komen sommige woonvarianten in aanmerking voor subsidie vanuit de overheid.
 • Gevarieerd aanbod

Het concept basisTHUIS biedt verschillende woningtypes en kan deze types uitvoervoeren in verschillende kleuren en architectuurstijlen. Zo ontstaat er een gevarieerde buurt waarin iedereen zicht thuis kan voelen.

 • Snel te realiseren
  De woningen worden voor een groot gedeelte in de fabriek gebouwd. De woningen zijn daarmee binnen 3 tot 4 maanden klaar voor de bouw op locatie!
 • Betaalbaar

Door de geoptimaliseerde productielijn is de benodigde investering vergelijkbaar met die van containerbouw.

Van wie komt het initiatief?

Het initiatief van basisTHUIS is afkomstig van TBI WOONlab. In dit TBI WOONlab ontwikkelen we samen met ERA Countour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Deze TBI-ondernemingen hebben het concept voor huisvesting voor statushouders ontwikkeld vanuit de drive om een goed thuis te creëren voor iedereen.

CONTACT OPNEMEN